Datumi Uskrsa 2019 2020

1100

Kog datuma je Uskrs ove godine?

Uskrs je najstariji hrišćanski praznik. Uvek se praznuje nedeljom. Kao i svi pokretni praznici, bez obzira što ne menja dan, menja datum kada se slavi. Datum se određuje posebnim proračunima na osnovu astronomskih merenja. Datum se pomera unutar pet nedelja.

Uskrs uvek pada prve nedelje posle prolećne ravnodnevnice, prve nedelje posle punog meseca.

Pravoslavni Uskrs se po tradiciji ne slavi pre ili na dan jevrejskog praznika Pasha.

Pravoslavni Uskrs nikad ne može pasti pre Blagovesti (7. april), kao ni posle Đurđevdana (6. maj).

Datumi katoličkog i pravoslavnog

Uskrsa od 2019. do 2026. godine

Uskrs 2019

katolički: 21. april

pravoslavni: 28. april

Uskrs 2020

katolički: 12. april

pravoslavni: 19. april

Uskrs 2021

katolički: 4. april

pravoslavni: 2. maj

Uskrs 2022

katolički: 17. april

pravoslavni: 24. april

Uskrs 2023

katolički: 9. april

pravoslavni: 16. april

Uskrs 2024

katolički: 31. mart

pravoslavni: 5. maj

Uskrs 2025

katolički: 20. april

pravoslavni: 20. april

Uskrs 2026

katolički: 05. april

pravoslavni: 12. april