Skip to content
Home » Uskrs 2023 2024 2025 2026

Uskrs 2023 2024 2025 2026

Hrvatska : Veliki tjedan i Uskrs 2023 2024 2025 2026

Kad je Katolički Uskrs 2023?
9. 4. 2023.  (Nedjelja)

Kada je Katolički Uskrs 2024?
31. 03. 2024.  (Nedjelja)

Kada je Uskrs 2025?
20. 04. 2025.  (Nedjelja)

Kada je Uskrs 2026?
5. 4. 2026.  (Nedjelja)

Cvjetnica ili Nedjelja Muke Gospodnje
Isus je svečano ušao u Jeruzalem pozdravljan od onih koji su iščekivali Boga, da bi po ljudskoj osudi prinio Ocu žrtvu za grijehe svih ljudi.

Veliki četvrtak
Isus je imao svoju posljednju večeru – Pashu. Svojim je Apostolima oprao noge i time im želio pokazati da ljubav nema ni mjere ni granica. Od toga dana imamo ono najbitinije u svojoj vjeri i kršćanskom životu. Euharistiju – Sv. Misu, Pričest. Za te večere ustanovljen je i sakramenat Sv. Reda. Taj dan je ujedno i Svjetski dan karitativne ljubavi.

Veliki petak
Isus prolazi svoj križni put od osude do smrti na Kalvariji i prinosi Ocu najsavršeniju žrtvu. Svoju ljubav prema Isusovoj žrtvi pokažimo klanjajući se križu “na kojem je Spas svijeta visio” te molimo s Crkvom za čitav svijet. (Taj je dan zapovijedani post i nemrs)

Velika subota
Crkva bdije uz Isusov grob i čeka zoru uskrsnuća.

Uskrs
Najvažniji blagdan u životu svakog kršćanina u kojem se slavi pobjeda života nad smrću, dobra nad zlom, svijetla nad tamom, milosrđa nad grijehom. Blagdan je to novog života Isusa Krista, ali i svakog vjernika. Zato radosno slavimo ne samo blagdan Uskrsa, već i svaku nedjelju koja je također proslava Isusova uskrsnuća.

Uskrsni ponedjeljak
Uskrsni ponedjeljak je dan kada se u crkvama spominje put uskrsnulog Isusa u Emaus s dvojicom učenika. Naime, nakon uskrsnuća učenici su Isusa sreli na putu iz Jeruzalema u obližnji Emaus, gdje su ga prepoznali u lomljenju kruha.