Neradni dani, državni praznici, vjerski praznici u Makedoniji – Macedonia

818

Neradni dani, državni praznici, vjerski praznici u Makedoniji – Macedonia 2019 – Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2019

01. 01. Nova godina – Vtornik
07. 01. Prv den na Bozik – Ponedelnik
28. 04. Veligden – Nedela
29. 04. Vtor den Veligden – Ponedelnik
01. 05. Den na trudot – Sreda
24. 05. Sv. Kiril i Metodij – Petok
04. 06. Ramazan Bajram, prv den – Vtornik
02. 08. Den na Republikata – Petok
08. 09. Den na Nezavisnosta – Nedela – Ponedelnik
11. 10. Den na narodnoto vostanie – Petok
23. 10. Den na Makedonskata Revulucionerna Borba – Sreda
08. 12. Sv. Kliment Ohridski – Nedela – Ponedelnik

Dokolku državnite praznici i praznicite na RM se paѓaat vo nedela, naredniot den se smeta za neraboten.

Neradni dani, državni praznici, vjerski praznici u Makedoniji – Macedonia 2020 – Nerabotni denovi i državni praznici Makedonija 2020

01. 01. Nova godina – Sreda
07. 01. Prv den na Bozik – Vtornik
19. 04. Veligden – Nedela
20. 04. Vtor den Veligden – Ponedelnik
01. 05. Den na trudot – Petok
24. 05. Sv. Kiril i Metodij – Nedela – Ponedelnik
24. 05. Ramazan Bajram, prv den – Nedela – Ponedelnik
02. 08. Den na Republikata – Nedela – Ponedelnik
08. 09. Den na Nezavisnosta – Nedela – Ponedelnik
11. 10. Den na narodnoto vostanie – Nedela – Ponedelnik
23. 10. Den na Makedonskata Revulucionerna Borba – Petok
08. 12. Sv. Kliment Ohridski – Vtornik