Tag Kada je Hidžretska nova godina 2018

Nova Godina 2020

Nova godina je prvi dan u kalendaru i prvi dan (1. siječnja) i u godini. Po julijanskom kalendaru Nova godina počinje 14.01. Židovska Nova godina (Roš hašana) počinje 1. ili 2. dana 7. mjeseca (tišrija) te pada u devetom ili desetom… Continue Reading →

© 2020 Neradni Dani Kalendar Praznici — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑